Wpłacam darowiznę (donation)

Wpłać dowolną kwotę darowizny.

 

Kwota Twojej darowizny, zostanie przelioczna na moc elektrowni słonecznej (Waty) i to będzie Twój udział w mocy elektrowni.

O przyznaniu udziałów zostaniesz pinformowany mailowo. Otrzymasz z adresu administrator@bankofsol.org wiadomość email ze specjalnym KODEM.
W tej wiadomości mailowej nie będzie żadnych linków tylko sam KOD - ciąg liter i liczb.

Otrzymany KOD wpisz na stronie głónej akcji i podaj swój adres email, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.

Klikając w link aktywacyjny zostaniesz oficjalnie potwierdzonym udziałowcem w Bank of Sol. 

Dlatego bardzo ważny jest Twój adres email, ponieważ tylko nim będziesz identyfikowany jako udziałowiec oraz osoba dołączona do inicjatywy BankOfSol.org.

 

Dokonaj wpłaty darowizny na poniższe konto bankowe:

 

Bank of Sol 

Nr konta: 02 1140 2004 0000 3702 7837 6792

Tytuł przelewu: "Darowizna bankofsol" i wpisz poprawnie swój adres email

 

Wpłaty międzynarodowe

Bank - mBank. Swift/Bic: BREXPLPWMBK

IBAN: PL02 1140 2004 0000 3702 7837 6792

Tytuł przelewu: Darowizna bankofsol i Twój adres email

 

lub dokonaj wpłaty darowizny przez:

 

PAY PAL: mpe@tlen.pl

 

UWAGA! Jeśli nie podasz swojego adresu email w tutule przelewu, nie będziemy mogli przekazać Ci udziałów. 

PAMIĘTAJ! Tylko po adresie email będziesz identyfikowany jako udziałowca w Bank of Sol.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Make any donation.

 

The donation amount will be allocated to the power of the solar power plant (Watts) and this will be your share of the power of the power plant.

You will be notified by e-mail about the allocation of shares. You will receive from us an email with a CODE from administrator@bankofsol.org.

Enter the code on the main page of the action and enter your email address to which the activation link will be sent.

By clicking on the activation link you will become an officially confirmed shareholder in the Bank of Sol.

That is why your e-mail address is very important, because only you will be identified as a shareholder and a person connected to the BankOfSol.org initiative.

 

Make a donation to the following bank account:

 

Bank of Sol

Account number: 02 1140 2004 0000 3702 7837 6792

Transfer title: Bankofsol donation and your email address

 

International:

Bank of Sol

Bank - mBank. Swift / Bic: BREXPLPWMBK

IBAN: PL02 1140 2004 0000 3702 7837 6792

Transfer title: Bankofsol donation and your email address

 

or make a donation by:

PAY PAL: mpe@tlen.pl

 

ATTENTION! If you do not provide your email address in the transfer form, we will not be able to transfer your shares.

REMEMBER! Only after your email address you will be identified as a shareholder in Bank of Sol.

 
© 2022 Privacy Policy All rights reserved. Realizacja: patryk-razny.pl