Wpłacam darowiznę (I'm making a donation)

Wpłać dowolną kwotę darowizny.
(Make any donation.)


Kwota darowizny, zostanie przelioczna na moc elektrowni słonecznej (Waty) i to będzie Twój udział w mocy elektrowni.
(The donation amount will be allocated to the power of the solar power plant (Watts) and this will be your share of the power of the power plant.)

O przyznaniu udziałów zostaniesz pinformowany mailowo.
(You will be notified by e-mail about the allocation of shares.)

Dlatego bardzo ważny jest twój adres email, ponieważ tylko nim będziesz identyfikowany jako udziałowiec oraz osoba dołączona do inicjatywy BankOfSol.org.
(That is why your e-mail address is very important because only you will be identified as a shareholder and a person connected to the BankOfSol.org initiative.)

Dokonaj wpłaty darowizny na poniższe konto bankowe:
(Make a donation to the following bank account:)

Bank of sol 
nr konta: 02 1140 2004 0000 3702 7837 6792

Bank - mBank. Swift/Bic: BREXPLPWMBK
IBAN: PL02 1140 2004 0000 3702 7837 6792

W trytule przelewu wpisz: "Darowizna bank of sol i swój adres email.
(In the transfer title, enter: "Donation bank of sol and your email address.)

UWAGA! Nie podając w tytule swojego adresu email nie będziesz mógł otrzymać udziałów w mocy elektrowni !!!
(ATTENTION! Without giving your e-mail address in the title, you will not be able to receive shares in the power plant's capacity !!!)

 

lub dokonaj wpłaty darowizny przez:
(or make a donation by:)

PAY PAL: mpe@tlen.pl

 

© 2022 Privacy Policy All rights reserved. Realizacja: patryk-razny.pl