Witaj w pierwszej na świecie inicjatywie stworzenia waluty energetycznej opartej na energii odnawialnej.
(Welcome to the world's first initiative to create an energy currency based on renewable energy. Clean energy should be a currency.)

Zaczynamy od budowy elektrowni słonecznej o mocy 100kW.
Każda wpłata darowizny przeliczana jest na moc elektrowni i przypisana do darczyńcy.
Wpłać darowiznę, zostań udziałowcem elektrowni i pierwszm ambasadorem akcji realnie zmieniającej świat! 
(We start with the construction of a 100kW solar power plant. Each donation is converted into the power of the plant and is assigned to the donor. 
Make a donation, become a shareholder of the power plant and the first ambassador of the action that will really change the world!)

W

Obecna moc elektrowni

Ilość udziałowców

© 2023 Privacy Policy All rights reserved. Realizacja: patryk-razny.pl